Close

Lesnické služby

img_3679_tonemapped  img_3702_tonemappedimg_3711_tonemapped

 

 

 

 

 

Zajišťujeme komplexní služby pro majitele lesů, v oblasti péče o les se zaměřujeme zejména na tyto oblasti:

  • Těžba a přibližování dřeva – ruční nebo harvestorovou technologií od hmoty 0,19 (výchovné zásahy) až do 1+ (úmyslné mýtní těžby, harvestor Valmet, hlavice LogMax 5000 – úřez do 75 cm)
  • Zpracování kalamitních těžeb – kombinace těžebních technologií
  • Pěstební činnost  – výsadba, zajišťování kultur
  • Čistění lesů
  • Výřezy náletových dřevin (lesy, paseky, vodoteče, rybníky, elektrovody atd.)
  • Vyvážení klestu
  • Likvidace sadů
  • Doprava dřeva
Visit Us On Facebook