Close

Obchod dřívím

Vykupujeme pilařskou kulatinu jakékoli kvality. Dřevo jehličnaté i listnaté od průměru na čepu (slabém konci) 16cm a všech tlouštěk. Délka do 13m.

Odvoz provádíme vlastním autem na naše náklady.

Pořez vlastní kulatiny – pořežeme Vaše vlastní dřevo dle vámi zadaných rozměrů a délek.

Dřevo a kulatina je u nás zpracována moderním technologickým postupem s dodržením všech norem a předpisů.

Nakupujeme a prodáváme veškerý sortiment surového dřeva, a to jak dřevo „nastojato“ kde zajistíme těžbu, přiblížení a následný výkup suroviny, nebo dřevo již natěžené a přiblížené na odvozní místo.

Vykupujeme veškeré kvality a sortimenty dřevní hmoty, od výřezů až po celé délky.

Rovněž nabízíme kompletní službu – to znamená vše od říznutí do prvního stromu až po kompletní vyčištění paseky. Využíváme špičkový harvestor pro naše podmínky, osazen hlavicí LogMax 5000D.

Využitím harvestoru vám můžeme nabídnout kompletní zpracování vaší zakázky. Pro vás to znamená, že budete mít méně starostí s koordinací více firem, jeden termín dokončení, a hlavně paseka bude čistá a upravená k zalesnění. Již v průběhu těžby totiž vyvážíme klest a další materiál ke štěpkování na hromady a valy a tím netrpí na rozlámání, zaježdění do bahna apod.

Tímto způsobem se výrazně urychluje časová náročnost celého procesu. Navíc, kvalita odvedené práce na všech úrovních těžby je stoprocentní a zátěž jednotlivých pracovišť a případné potěžební úpravy jsou minimální.

Základní výhoda pro vás je tedy 100% čistá paseka připravená k zalesnění bez nutnosti jejich dalšího zásahu a to v pevně dohodnutém termínu.

kulatina

Visit Us On Facebook