Handel drewnem

Podstawowym rodzajem działalności WOOD TRADING s.r.o. jest handel drewnem. Naszym klientom oferujemy usługi kompleksowe oraz doradztwo. Koncentrujemy się głównie na skupie drewna, jego pozyskiwaniu i późniejszym przetwarzaniu.

Skup drewna

Skupujemy wszystkie sortymenty drewna, dłużyce i kłody. Są one przez nas przetwarzane przy zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych zgodnie ze wszystkimi normami i przepisami.

Pozyskiwanie

Drewno pozyskujemmy w systemie ręczno – mechanicznym lub mechanicznie przy zastosowaniu maszyn wielooperacyjnych typu Harvester. Wykonujemy cięcia pielęgnacyjne, a także zręby na powierzchniach silnie zniszczonych przy klęskach żywiołowych, zwłaszcza w miejscach dotkniętych gradacją szkodliwych owadów niszczących drewno. Kolejnym etapem naszych usług kompleksowych jest transport pozyskanego drewna i jego późniejsza obróbka na rynkach europejskich.

Pomagamy ratować czeskie lasy.

Mgr. Martin Hofr
produkcja leśna
+420 723 081 249
hofrmartin@woodtrading.cz