Usługi Leśne

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi naszych klientów oferujemy także usługi w zakresie pielęgnacji lasów. Oprócz pozyskiwania i obróbki drewna skupiamy się również na:

Likwidacja sadów

Transport drewna

Wykup gruntów leśnych

Usługi hodowlane
zalesianie i pielęgnacja upraw

Czyszczenie lasu
i wywóz pozostałości pozrębowych

Wycinka samosiejek
(lasy, polany, cieki wodne, stawy itp.)