Lesnické služby

Pro komplexnost našich služeb zajišťujeme našim klientům také služby v oblasti péče o les. Mimo těžby a zpracovávání dříví se dále zaměřujeme na:

Likvidace sadů

Doprava dříví

Výkup lesních pozemků

Pěstební činnost
výsadba, zajišťování kultur

Čistění lesů
a vyvážení klestí

Výřezy náletových dřevin
(lesy, paseky, vodoteče, rybníky atd.)