Obchod dřívím

K základní činnosti společnosti WOOD TRADING s.r.o. patří obchod dřívím. Našim zákazníkům nabízíme komplexní služby a poradenství. V této oblasti se zaměřujeme zejména na výkup dříví, jeho těžbu a následné zpracování.

Výkup dříví

Vykupujeme veškeré kvality a sortimenty dřevní hmoty, od výřezů až po celé délky. Dříví a kulatina je u nás nadále zpracována moderním technologickým postupem s dodržením všech norem a předpisů.

Těžba

Dříví těžíme ruční i harvestorovou technikou. Provádíme výchovné zásahy, ale i kalamitní těžební práce, zejména v lokalitách napadených dřevokazným hmyzem. Dalším krokem našich komplexních služeb je pak odvoz vytěžené hmoty z lesních porostů a jeho následné zpracování na evropských trzích.

Pomáháme při záchraně českých lesů.

Ing. David Lukeš
lesní výroba
+420 725 252 430
lukesdavid@woodtrading.cz